Poison's Cattery
Outi Niemi
RAISIO
Finland
Europe
Tel. +358-50-549 8233

E-mail: outin@nic.fi