KASVATUSPERIAATTEITANI

Kasvatustoimintani ensisijainen tavoite on varmistaa tämän harvinaisen rodun säilyminen terveenä ja elinvoimaisena. Teen yhteistyötä muiden suomalaisten ja ulkomaalaisten koratkasvattajien kanssa mahdollisimman laajan geneettisen pohjan saamiseksi. Pentueita syntyy kissalassani harvoin. Kissat ovat minulle myös lemmikkejä, joten kasvatusta rajoittaa kissamäärä. Suurin osa kissoistani on kastraattikissoja. Olen sijoittanut kissoja leikkauksen jälkeen eteenpäin vain poikkeustapauksessa, kun se on ollut kissan elämänlaadun kannalta parempi vaihtoehto. Tällä hetkellä kaksi kissoistani asuukin vanhemmillani. Korat on pitkäikäinen rotu, joten uusia siitoskissoja voin hankkia rajoitetusti. Pyrin aina etsimään uusia linjoja sukusiitosta välttääkseni ja tämä edellyttää usein kissan tuontia ulkomailta. Olen tuottanut kissoja yhteistyössä muiden kasvattajien kanssa rodun alkuperämaasta Thaimaasta, USA:sta, Englannista, Ranskasta, Austraaliasta, Norjasta ja Tanskasta.

Kasvatan vain puhdasrotuisilla kissoilla, joiden sukutaulu on johdettavissa suoraan thaimaalaisiin esi-isiin. Koratin ainoa hyväksytty väri on sininen, joten muita värejä ei kasvatukseen voi käyttää. Joissakin linjoissa saattaa esiintyä resessiivisiä värigeenejä, mutta näiden ilmituloa pyritään tietoisesti välttämään hyödyntämällä DNA-testejä.

Kaikki kissalani kissat on todettu FeLV- ja FIV-negatiivisiksi. Lisäksi siitoskissoista voidaan DNA-testituloksin osoittaa, että ne eivät ole perinnöllisen GM1- tai GM2-gangliosidoosin kantajia. Tarpeen mukaan otetaan muita terveystestejä. Kissani käyvät säännöllisesti terveystarkastuksissa ja rokotuksissa.

Korateilla ei ole erityisiä rotukohtaisia sairauksia lukuunottamatta GM1- ja GM2-gangliosidoosia, joka voidaan ehkäistä DNA-testauksilla sekä suhteellisen yleistä astmaa, joka hyvällä hoidolla ei juuri vaikuta kissan elinikään. Koratin odotettavissa oleva elinikä on yleensä huomattavasti yli 10 vuotta, jopa lähelle 20 vuotta. Kuitenkin myös korat voi sairastua. Vanhemmilla kissoilla esiintyy mm. astmaa, nivelrikkoa, munuaisten vajaatoimintaa ja erilaisia kasvaimia. Kasvattajana en voi taata kissan tulevaa elinikää tai sitä, että se ei koskaan sairastu. Kysymyksessä ovat elolliset olennot ja kissojen terveyttä koskeva tutkimustieto on kuitenkin vielä puutteellista. Tietoa kuitenkin saadaan koko ajan lisää. Kasvattajana pyrin pysyttelemään ajan tasalla myös kissojen terveyttä koskevan uuden tiedon osalta ja mahdollisuuksien mukaan soveltamaan saamaani tietoa kasvatustoiminnassani. Monet ns. elintasosairaudet ovat perimän ja ympäristön yhteisvaikutusta. Siksi on hyvin vaikea suoraan kasvatusvalinnoillaan estää sairauksien puhkeaminen. Kuitenkin kokemus on osoittanut, että esim. sisäsiitos voi lisätä tiettyjen sairauksien esiintymisriskiä ja sitä tulee käyttää hyvin harkitusti.

TAKAISIN